Értéknyilatkozat

Jelen Értéknyilatkozat a Mozaik Kör valamennyi Tagja számára útmutatásul kíván szolgálni egyfelől azon értékek vonatkozásában, amelyeket – akár politikai, vallási, valamint egyéb világnézeti különbözőségek fennállása esetén is – a Mozaik Kör Tagjai mindannyian a sajátjuknak éreznek, illetve amelyeket a Mozaik Kör minden körülmény között megóvni, védelmezni szándékozik. Másfelől, jelen Értéknyilatkozat útmutatást ad a Mozaik Kör meghatározó, célkitűzéseivel szorosan összefüggő eszmeiségének meghatározása tekintetében. Mindezeknek megfelelően a Mozaik Kör Értéknyilatkozata az alábbiak szerint alakul: